Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
1.       Vestiging: franchisenemer van Profile Nederland.B.V. , die de bestelde producten bij de leverancier bestelt en vervolgens de producten en/of diensten levert aan de Consument;
2.       Leverancier: de rechtspersoon die de producten bij de Vestiging aflevert;
 
Artikel 2- Herroepingsrecht
2.1       De Consument heeft het recht op herroeping niet indien de aankoop producten betreft die moeten worden gemonteerd en die eerder dan de voornoemde periode van veertien dagen met uitdrukkelijke instemming van de Consument zijn gemonteerd. De herroepingstermijn eindigt in zo’n geval op het moment dat het (motor)voertuig waarop de gekochte producten zijn gemonteerd de Vestiging verlaat.
 
2.2                   Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt de Consument ten hoogste de kosten in verband met de terugzending van de producten in rekening gebracht. Het betaalde bedrag minus de kosten van terugzending van de producten zal uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontbinding op de rekening van de Consument worden teruggestort. Indien de Consument ervoor heeft gekozen via Ideal dan wel Credit Card te betalen, dan wordt de inmiddels gedane betaling binnen de in voorgaande zin vermelde termijn rechtstreeks aan de Consument gecrediteerd.
 
Artikel 3 – Betaling
3.1       Via de webshop van de Ondernemer is het mogelijk online producten aan te schaffen. De Consument kan een keuze maken in de manier waarop hij de gekochte producten en/of diensten wenst te betalen. Hij kan:
a)        Via Ideal betalen.
b)        Via Creditcard betalen.
c)        Kiezen voor betalen op de vestiging. 
  
3.2       De betalingen via Ideal dan wel Creditcard zullen in een beveiligde omgeving van Ogone worden uitgevoerd. De bankgegevens van de Consument zullen nimmer worden opgeslagen. Wel dient de Consument zich te realiseren dat betalen via het Internet nooit 100% veilig is. Betalingen via het internet zijn voor eigen risico. 

Artikel 4 – Bandgarantie

In het geval de Consument de 'Nieuwe Bandgarantie' heeft aangekocht heeft de Consument recht op een nieuwe band als deze onherstelbaar beschadigd is door een bijzondere gebeurtenis (standaard slijtage is uitgesloten). Dit geldt in de volgende gevallen: 

  • Beschadigingen (bijv. als gevolg van het rijden over scherpe voorwerpen zoals spijkers of stenen)
  • Vandalisme
  • Diefstal.

Dit geldt voor het aantal aangekochte banden en alleen tijdens de levensduur van de band. De Consument dient de factuur waarop de aangekochte banden én de Bandgarantie optie staan, te overleggen in de vestiging. De Bandgarantie geldt alleen op de banden die op deze factuur staan. In het geval van diefstal of vandalisme dient een aangifteformulier te worden overlegd. Is de band te repareren, dan wordt dit door de Profile vestiging uitgevoerd.

Klantbeoordeling

Profile
9.310
Wij verbeteren onze service continu. Dat kan alleen met uw hulp. Lees de beoordelingen van klanten of laat er zelf één achter.
Gebaseerd op 5216 recensies
Terug naar boven