Banden_lekke-band.jpg

Do's en dont's bij pech onderweg

Per jaar wordt er ruim 20.000 keer pechservice verleend op het hoofdwegennet. Dat kost veel tijd en geld, voor iedereen. Als er sprake is van een onveilige situatie of de doorstroming van het verkeer stagneert, dan schakelt de overheid Incident Management in. Via Centraal Meldpunt Vrachtwagen Incidenten worden jaarlijks ruim 4.500 pechgevallen afgehandeld, waarbij de weg na een incident zo snel mogelijk weer vrijgemaakt wordt. Wat moet u er als transporteur van weten?

Do’s

1. Wacht op de pechservicemedewerker
Soms moet eerst ter plekke iets gebeuren, omdat een voertuig bijvoorbeeld niet meer kan rijden. In zo’n geval wacht de chauffeur het beste op de pechhulp. Chauffeurs moeten weten welk nummer ze moeten bellen als ze pech krijgen. In geval van bandenpech bellen ze Profile. In gevaarlijke situaties bellen ze uiteraard eerst 112. Op basis van de situatie ter plaatse en de verkeersdrukte schat de weginspecteur van Rijkswaterstaat het risico in. Veiligheid en doorstroming van het verkeer bepalen of pechservice mogelijk is.

2. Kies voor uitgestelde reparatie of bergen
In alle gevallen moeten partijen rekening houden met de verkeersdrukte. In sommige gevallen is uitgesteld bergen of repareren een uitkomst. Dat kan uiteraard alleen als het voertuig zodanig naast de rijbaan staat dat het geen gevaar meer vormt voor het verkeer. In zo’n geval wordt de berging of reparatie uitgesteld tot een rustiger tijdstip, bijvoorbeeld na de spits.

3. Houd rekening met anderen
Het liefst is iedereen na een incident zo snel mogelijk weer op weg. Soms is dat echter niet mogelijk. Versneld bergen wordt toegepast als de extra schade die hierdoor ontstaat, opweegt tegen de vermindering van de maatschappelijke schade die de file veroorzaakt.

4. Vervangen beter dan repareren
In sommige gevallen is vervangen beter dan repareren. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een kapotte band. Vooral het oppompen van een gerepareerde bedrijfswagenband zonder bandenkooi is een groot risico. Het advies is om, indienmogelijk, een kapotte band tijdens pechservice te vervangen door een band-wielcombinatie die al in de werkplaats is gemonteerd en opgepompt.

5. Voorkom bandenpech
Last but not least: doe zoveel mogelijk om bandenpech te voorkomen. Vervang versleten en beschadigde banden tijdig en zorg dat de banden op de juiste spanning staan. Laat de chauffeur voor vertrek alle banden checken, ook die van de trailer. Op die manier blijft u probleemloos rijden en voorkomt u stilstand en pechhulp. De experts van Profile Truck vertellen u graag over de mogelijkheden.

Don’ts

1. Op een onveilige plek blijven
Als basisregel voor pechserviceverlening op de vluchtstrook geldt: werk alleen op de vluchtstrook als de omstandigheden het toelaten en het echt niet anders kan. De vluchtstrook mag niet langer gebruikt worden dan absoluut noodzakelijk. Als het voertuig nog zelfstandig kan rijden, geldt het dringende advies om via de vluchtstrook door te rijden naar een veilige plek, bijvoorbeeld een parkeerplaats of bij een tankstation.

2. Zelf sleutelen
De eerste meter naast de kantstreep van de vluchtstrook wordt gezien als de meest risicovolle zone. Staat het voertuig met pech binnen deze zone, dan is zelf sleutelen heel gevaarlijk. Zelfs een pechservicemedewerker, die hiervoor speciaal is opgeleid, mag in zo’n geval pas sleutelen nadat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Een voorbeeld daarvan is een rood kruis boven de naastgelegen rijstrook.

Ook interessant